Committees

Scientific Committee

Advisor

 • Yasunori Yoshimura

Chairman

 • Minoru Irahara

Member

 • Hiroshi Fujiwara
 • Tasuku Harada
 • Shu Hashimoto
 • Yoshihiko Hosoi
 • Tomohiko Ichikawa
 • Masayasu Inoue
 • Osamu Ishihara
 • Bunpei Ishizuka
 • Tadashi Kimura
 • Jo Kitawaki
 • Hidetaka Okada
 • Hiroshi Okada
 • Yutaka Osuga
 • Hidekazu Saito
 • Hiroaki Shibahara
 • Kou Sueoka
 • Nobuhiko Suganuma
 • Norihiro Sugino
 • Nao Suzuki
 • Satoru Takamizawa
 • Osamu Tsutsumi
 • Kaoru Yanagida

International Organizing Committee

 • Kwang-Yul Cha
 • Chii-Ruey Tzeng
 • Benjamin Tsang
 • Bill Lee
 • Milton Leong
 • Ashok Agarwal
 • Budi Wiweko
 • Craig Niederburger
 • David K. Gardner
 • Dong Ryul Lee
 • Ho Manh Tuong
 • Hsin -Fu Chen
 • Jie Jiao
 • Johan Shmitz
 • Kamthorn Pruksananonda
 • Kyu Sup Lee
 • Kung-Ah Lee
 • Manish Banker
 • PC Wong
 • Richard H. Reindollar
 • Robert Norman
 • Shing-Yong Moon
 • Supat Sinawat
 • Te-Ki Yoon
 • Victor Gomel
 • Yoon-Seok Chang
 • Young Min Choi
 • Zi-Jiang Chen

Organizing Committee

Advisor

 • Akira Iritani
 • Tsunehisa Makino
 • Takahide Mori
 • Shuetsu Suzuki

Member

 • Yasuhisa Araki
 • Yoshimasa Asada
 • Aisaku Fukuda
 • Kenji Furui
 • Tatsuro Furui
 • Kiyotaka Kawai
 • Takeshi Kuramoto
 • Koichi Kyono
 • Yasuyuki Mio
 • Tasuku Mitani
 • Tetsunori Mukaida
 • Yumi Nagata
 • Yoshiharu Nakaoka
 • Kuniaki Oota
 • Osamu Okitsu
 • Masahide Shiotani
 • Atsushi Tanaka
 • Tateki Tsutsui
 • Takashi Utsunomiya
 • Atsumi Yoshida
 • Hiroaki Yoshida